ஆரோக்யா தியானம் கோவையில் .Arokya meditaion in Coimbatore !

Dr Gomathi arokya meditaion

ஆரோக்யா தியானம் கோவையில்

I am  happy to announce the launch of group Arokya mediation class in  Bagya health center.

The research regarding the simple and safe type of mediation started in1976 when I was in immense stress .I was running from pillar to post to reduce my stress. I did not know the word stress at that time of life. I thought it was there only for me and was in great agony .I found different schools who taught mediation but nothing was impressive as I expected. Each added something but reduced little. Finally the outcome was moving to another door. I was ascending in my consciousness. There was something changing in me which no one could identify. I was too egoistic and self cantered .I found that I was feeling strange but high in a wrong way.

There came the diagnosis for my strangeness, when I was diagnosed with a disease in 2004 which took me like a tsunami to the death land.

I understood that it was the Kundalini syndrome which caused me the disease.

Then the research took sharp turn to and am now here with the safest mediation technique called Arokya meditation.

This helps one  

 1. To get calm, stress reduction.
 2. To use the mind with one goal.
 3. Heal the physical illness
 4. Heal the mind sickness
 5. Reduce the medicines one is taking
 6. Cure insomnia without drugs
 7. Cure cancer /AIDS
 8. Improve memory
 9. Improve attention
 10. Prevent suicides
 11. Avoid accidents
 12. Improve business
 13. Improve love in relationship
 14. Avoid divorces
 15. Prevent family discord
 16. Come out of inferiority complex
 17. Sexual relationship improvement
 18. Cure fear and phobias
 19. Overall growth
 20. Help students to study

These are few and think of any improvement and know it is possible by this practice.

This includes stress relief, concentration, inner peace and conscious cognitive improvement.

Cognition is defined as -The mental process of knowing, including aspects such as awareness, perception, reasoning, and judgment.

Duration of course-1 Hour, for 5 days.(continuous )

Charges-Rs 500/-

Kindly inform this to your friends and enjoy the inner joy which is your birth right.

Please call 7708485038 for more information.

 வாழ்க்கையின் நலம் ,இன்பம் ,வளர்ச்சி இவற்றுக்கு தடையான உணர்வுகளை நீக்கி மனம் வெற்றியின் பாதையில் செல்ல ஒரு எளிய பயிற்சி .இதை ஆரோக்யா தியானம் என்று நான் பெயரிடக் காரணம் என்ன ?

பல இன்னல்களில் மாட்டி உடலையும் ,மனதையும் வருத்தி பல வித நோய்களுக்கு பாதை அமைக்கிற இந்த வாழ்க்கை நிலை மாறி, நாம் நலமான வாழ்க்கை பெற ஒரு வழி வேண்டுமல்லவா?

அதற்க்கான எளிய ஆரம்பம் இந்த ஆரோக்ய தியானம் .

இதன் பலன்கள் என்ன என்று சொல்லும் முன் இதை 5 மணி நேரத்தில் கற்றுக் கொள்ள முடியும் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன்.

பத்து வயதுக்கு மேற்பட்ட  பிள்ளைகளும் கற்றுக் கொள்ளும் எளிய பயிற்சி.

படிப்பு ,தொழில் ,அமைதி இப்படி அனைத்து நலனும் தரக் கூடியாது.

உங்கள் குடும்ப அங்கத்தினர் அனைவரும் கற்றுக் கொள்ளலாம் .

வருக !

பலன் பெறுக !

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: