சோர்வு, பித்த வெடிப்பு ,முகத்தில்,கண்ணை சுற்றி கருமை -வரப் போகும் நோயின் அறிகுறிகள் !

சோர்வு, பித்த வெடிப்பு ,முகத்தில்,கண்ணை சுற்றி கருமை -வரப் போகும் நோயின் அறிகுறிகள் !

October 26, 2013 at 1:08pm

பித்த வெடிப்பு !

கல் ,மண் ,சிமெண்ட்  ,உரம் போட்ட வயல் ,மருந்து உள்ள இடம் இவற்றில் செருப்பு போட்டாலும் வரும்.

உள்ளே சாப்பிடும் மருந்து ,சத்து குறைபாடு ,அலர்ஜி ,சொரியாசிஸ் ,சர்க்கரை ,உப்பு  இப்படி பல நோய்களில் தெரியும் .

மருந்து போட்டாலும் போகாது ,தேய்த்து கழுவினாலும் தீராது .

மேலே சொன்ன காரணங்களும் ,உடலில்  நோய்களும்  எதுவும் இல்லாமலே உங்களுக்கு வெடிப்பு இருந்தால் அதை தீவிரமாக ஆராய்வது நல்லது. உடலின் சக்தி மண்டலம் நோய் வெளிபடுவதற்கு பல வருடங்கள் முன் பாதிப்பு அடையும் .அப்போது வெளிப்படும் அறிகுறிகளில் சோர்வு, பித்த வெடிப்பு  ,முகத்தில்,கண்ணை சுற்றி  கருமை -இவை .

சக்தி உடல் -ஆரா டெஸ்ட் மூலம் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் .

எல்லாம் சரியாக இருந்து வெடிப்பு போக மாட்டேன் என்கிறது என்றால் –

சத்துள்ள உணவு ,கால் பராமரிப்பு ,யோகா பயிற்சிகள்  செய்யலாம் .

மேலும் இது பற்றி ஆராய –

Cracked feet is an indication of many diseases.Psoriasis ,Diabetes,allergy,chemical ,contacts,pressure ulcers ,walking in bare foot ,kidney disease are some of the examples.If you have this even without any of the above said illnesses you have to research your Aura the energy body which becomes imbalanced much earlier than the onset of physical disease.

It can be tested with Aura scanning methods available in our center.

http://pyramidhealer.com/aura_chakra_healing/energy_body-aura

For early diagnosis and prevention of disease  call –

From

Dr. K. R. Gomatthi M.B., B.S.,

M.CSEPI (Member of council of sex education and parenthood International),

07708485038

Please contact for men’s problem-

Dr.S.K.Chinnaswamy. M.Sc.,Dip.Acu.,DMHS.,(Medicinal herbalism),

Sexologist

BAGYA SEXOLOGY CENTER,

22, Alagesan Road,

Saibaba Mission Post,

Coimbatore – 641 011.

Tamil Nadu – India

09003456829

http://coimbatoresexologist.com/

www.pyramidhealer.com

Advertisements

Tags:

About Coimbatore sexologist

Sex is an art anyone can master. It requests a healthy mind ,body and energy ! I am THE Doctor for all the 3. Keep your mind sparkling ,energy bubbling and sex organ -the total body fit! Are you a teenager ? -Consult for growth ! Are you an adult ?-Consult for fitness maintenance ! Are you in premarital stress ?- Consult to know the fitness and semen profile ! Are you just married ?-Consult to prove fertility and man power ! Are you walking towards middle age doors ?- Consult for keeping up your sexual tempo ! Are you the senior citizen ?- Consult to kindle the thin lamp of intimacy to sustain long ! Are you a Man ?- You always keep in touch with us ,for Life sex assurance ! Are you a Woman ?- Ask your man to escort you to us ,so as to keep the orgasms long lived and Viagra free ! Now you know how we keep connected and why ? Keep in touch to become an Artist of Life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: