அன்பு இப்போ உலகில் … போயே போச்சு …Gone are the days of love !

அன்பு இப்போ உலகில் … போயே போச்சு …Gone are the days of love !

October 26, 2013 at 11:19am

வெள்ளை உள்ளம் பச்சை பூச்சிக்கு ,

வெளுத்ததெல்லாம் பால் .

அள்ளி அணைக்கும் அன்புச் சிட்டு ,

உதட்டிலே நாடக புன்னகை கண்டு

மென்னகை பூத்து இருகரம் நீட்டி,

ஆலிங்கனம் செய்ய நினைத்த பாவி பூச்சியை ,

அள்ளித் தின்றது ,மென்றது ,சுவைத்து ருசித்தது …

அழகுச் சிட்டு !

இதுதான் உலகம் போடும் அரிதாரம் !

அன்பு இப்போ உலகில் …

போயே போச்சு …

டாக்டர் கோமதி சின்னசாமி

From
Dr. K. R. Gomatthi M.B., B.S.,
M.CSEPI (Member of council of sex education and parenthood International),

07708485038

Please contact for men’s problem-
Dr.S.K.Chinnaswamy. M.Sc.,Dip.Acu.,DMHS.,(Medicinal herbalism),

Sexologist
BAGYA SEXOLOGY CENTER,

22, Alagesan Road,
Saibaba Mission Post,
Coimbatore – 641 011.
Tamil Nadu – India

09003456829

 

http://coimbatoresexologist.com/

www.pyramidhealer.com

Advertisements

Tags: , ,

About Coimbatore sexologist

Sex is an art anyone can master. It requests a healthy mind ,body and energy ! I am THE Doctor for all the 3. Keep your mind sparkling ,energy bubbling and sex organ -the total body fit! Are you a teenager ? -Consult for growth ! Are you an adult ?-Consult for fitness maintenance ! Are you in premarital stress ?- Consult to know the fitness and semen profile ! Are you just married ?-Consult to prove fertility and man power ! Are you walking towards middle age doors ?- Consult for keeping up your sexual tempo ! Are you the senior citizen ?- Consult to kindle the thin lamp of intimacy to sustain long ! Are you a Man ?- You always keep in touch with us ,for Life sex assurance ! Are you a Woman ?- Ask your man to escort you to us ,so as to keep the orgasms long lived and Viagra free ! Now you know how we keep connected and why ? Keep in touch to become an Artist of Life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: